Tarieven

Wij hanteren de wettelijk vastgestelde tarieven voor bewindvoering. Deze worden jaarlijks vastgesteld door een overlegorgaan binnen de Rechtbank, het LOVCK.

Tarieven 2023 Maandelijks
Eenpersoonsbewind zonder schulden € 125,54
Eenpersoonsbewind met schulden € 162,44
Tweepersoonsbewind zonder schulden € 150,54
Tweepersoonsbewind met schulden € 194,81
Opstartkosten eenpersoonsbewind € 709,06
Opstartkosten tweepersoonsbewind € 850,63
Eindrekening en verantwoording een persoon € 266,20
Eindrekening en verantwoording twee personen € 319,44
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 442,86
Extra werkzaamheden €88,61 per uur

Tip! Als er te weinig inkomsten zijn kan er in veel gevallen bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van bewindvoering.
Palana Bewindvoering vraagt dit dan voor u aan.

Opstellen documenten in opdracht van familiebewindvoerders

Wanneer u als familiebewindvoerders benoemd wil worden, kunnen wij u helpen met de aanvraag van bewindvoering bij de rechtbank. Ook als het bewind loopt, kunnen wij de juiste ondersteuning bieden door middel van het opstellen van de documenten waarmee u verantwoording aflegt aan de Rechtbank. U blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u als (familie)bewindvoerder hebt genomen.


document Prijs
aanvraag onderbewindstelling € 112,50 per document
rekening en verantwoording, maximaal 3 bankrekeningen € 75,- per document
rekening en verantwoording, meer dan 3 bankrekeningen € 112,50 per document
boedelbeschrijving € 75,- per document
plan van aanpak € 75,- per document
aanvullend plan van aanpak € 37,50 per document
machtigingsverzoek € 75,- per document

Genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW