Tarieven

Wij hanteren de wettelijk vastgestelde tarieven voor bewindvoering. Deze worden jaarlijks vastgesteld door een overlegorgaan binnen de Rechtbank, het LOVCK.

Tarieven 2024 Maandelijks
Eenpersoonsbewind zonder schulden € 133,10
Eenpersoonsbewind met schulden € 172,12
Tweepersoonsbewind zonder schulden € 159,52
Tweepersoonsbewind met schulden € 206,51
Opstartkosten eenpersoonsbewind € 751,41
Opstartkosten tweepersoonsbewind € 901,45
Eindrekening en verantwoording een persoon € 281,93
Eindrekening en verantwoording twee personen € 338,80
Woningontruiming, verkoop of verhuizing € 469,48
Extra werkzaamheden €93,90 per uur

Tip! Als er te weinig inkomsten zijn kan er in veel gevallen bijzondere bijstand worden aangevraagd voor de kosten van bewindvoering.
Palana Bewindvoering vraagt dit dan voor u aan.

Opstellen documenten in opdracht van familiebewindvoerders

Wanneer u als familiebewindvoerders benoemd wil worden, kunnen wij u helpen met de aanvraag van bewindvoering bij de rechtbank. Ook als het bewind loopt, kunnen wij de juiste ondersteuning bieden door middel van het opstellen van de documenten waarmee u verantwoording aflegt aan de Rechtbank. U blijft zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u als (familie)bewindvoerder hebt genomen.


document Prijs
aanvraag onderbewindstelling € 150,- per document
rekening en verantwoording, maximaal 3 bankrekeningen € 90,- per document
rekening en verantwoording, meer dan 3 bankrekeningen € 150,- per document
boedelbeschrijving € 90,- per document
plan van aanpak € 90,- per document
aanvullend plan van aanpak € 45,- per document
machtigingsverzoek € 90,- per document

Genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW